Minitennis Play & Stay

Akademin kommer att erbjuda minitennis för 5-6 åringar där de redan från början får tillgång till de bästa tränarna, som i sin tur gör att de får rätt vägledning från början. Barnen kommer att lära sig grunderna på ett lekfullt sätt. Vi kommer också träna motoriken på barnen, så att de får ett naturligt rörelseschema på banan.

Vi kommer följa konceptet play & stay ( i Sverige kallas det mini- midi- maxi ) där barnen får spela med olika slags bollar beroende på spelnivå. Tennis ska vara kul, enkelt och hälsosamt.

Det kommer att finnas möjlighet att vara med på våra tennisläger. Löpande info kommer under terminens gång.